Available courses

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

PEDİATRİDE İLAÇ KULLANIMI

GERİATRİDE İLAÇ KULLANIMI

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ(FARMAKOVİJİLANS)

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ(MATERYOVİJİLANS)

NUTRİSYONEL DESTEK TEDAVİSİ


1.Birimlerde İlaç Yönetimi
2.İlaç-İlaç Etkileşimi, İlaç-Besin Etkileşimi, İlaç Geçimsizliği
3.İlaçların İmhası, Eczaneye İadesi
4.İlaçların Güvenli Transferi (taşınması ve depolanması)
5.İlaçların Soğuk Zincir Saklama Ve Transferleri
6.Narkotik Ve Psikotrop İlaçların Muhafazası Ve Kayıt Altına Alınması
7.İlaçların Kaybolması, Kırılması Konusunda Yapılacaklar
8.Yüksek Riskli İlaçların Saklanması
9.Advers Etki Bildirimi


 • İletişim
 • Kişiler arası İletişim
 • Beden Dili
 • Profesyonel İmaj
 • Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme
 • Zor İnsanla Başa Çıkma
 • Empati
 • Öfke Kontrolü
 • Stres Yönetimi
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Görgü Kuralları
 • Çalışan Hakları Genelgesi
 • Mobbing

İnsan Hakları Nelerdir
Hasta Hakları Nelerdir
Hasta Sorumlulukları Nelerdir
Hasta Hakları İhlalinde Hukuki Haklar
Etik Nedir?
Hasta Memnuniyeti
Hasta Mahremiyeti
Bakanlığımız Hasta Hakları uygulamaları
Hasta Hakları İşleyişi

•HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ
•KİMLİK TANIMLAYICILAR
•HASTA TRANSFERİ
•RENKLİ KODLAR

 • İLAÇ GÜVENLİĞİ
 • İLAÇLARIN GÜVENLİ TRANSFERİ
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 • ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ
 • SÖZEL İSTEM UYGULAMASI
 • GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
 • HASTA RIZALARININ ALINMASI
 • ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ
 • HBTC KULLANIMI VE TEMİZLİĞİ
 • TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

EL HİJYENİ

*El hijyeninin önemi

*El hijyeniendikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bil

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri-*Dezanfektan Kullanımı

ATIK YÖNETİMİ

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hst

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

*Tehlikeli atık simgeleri

 


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

YOTA

UMKE

AFETLERDE TRİAJ

HAP PLANI

HASTANE TAHLİYE PLANI


-iiaç hazırlama teknikleri

-Bölünebilir ezilebilir ilaçlar

-Pediatride ilaç kullanımı

-Geriatride ilaç kullanımı

-Akılcı antibiyotik kullanımı

-Materyovijilans (Tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay bildirimi)

-Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar

-Nutrisyonal destek ürünleri ve Nutrisyon tedavisi

Hasta Hakları Nelerdir
Hasta Sorumlulukları Nelerdir
Hasta Hakları İhlalinde Hukuki Haklar
Etik Nedir?
Hasta Memnuniyeti
Hasta Mahremiyeti

1- HASTA BİLGİLERİNİN DOĞRU TANIMLANMASI(KİMLİK TANIMLAYICILAR)

2- HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLENMESİ-TESİS KAYNAKLI HASTA DÜŞMELERİ

3- HASTA TRANSFERİ

4- RENKLİ KODLAR 

KONU BAŞLIKLARI

*İLAÇ GÜVENLİĞİ VE ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

*HASTA BAŞI TEST CİHAZI

*GENEL KAN ALMA  KRİTERLERİ

*NUMUNE TRANSFERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

*LABORATUVAR SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

*GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI

*ONAM

*SÖZEL ORDER UYGULAMASI

 • El hijyeni
 • Kişisel hijyen
 • Hastane temizliği
 • Temizlik maddelerinin cilt ve göz teması durumunda yapılması gerekenler
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

HASTALARIN NUTRİSYONEL DESTEK İNTİYACININ KARŞILANMASI VE İZLENMESİNE YÖNELİK SÜREÇLER

- HASTANE AFET PLANI

- ACİL DURUM BİLDİRİM PLANI

-SİVİL SAVUNMA PLANI

·   İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

·   BÖLÜNEBİLİR-EZİLEBİLİR İLAÇLAR

·   PEDİATRİ- GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMASI

-   ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR (SOĞUK ZİNCİR-IŞIKTAN KORUNMA)

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU

DAMAR İÇİ KATETER ENFEKSİYONU

SAĞLIK TARAMA PROGRAMI

HASTANE ENFEKSİYONLARI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE HASTANEDE KULLANILAN TANIMLAYICI FİGÜRLER

- FARMAKOVİJİLANS BİLDİRİMİ

- BİLGİ GÜVENLİĞİ

- GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

- HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

MESLEKİ ETİK

MHRS KULLANIMI

MASTA MEMNUNİYETİ

HASTA MAHREMİYETİ