Açılan dersler

•HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ
•KİMLİK TANIMLAYICILAR
•HASTA TRANSFERİ
•RENKLİ KODLAR

 • İLAÇ GÜVENLİĞİ
 • İLAÇLARIN GÜVENLİ TRANSFERİ
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 • ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ
 • SÖZEL İSTEM UYGULAMASI
 • GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
 • HASTA RIZALARININ ALINMASI
 • ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ
 • HBTC KULLANIMI VE TEMİZLİĞİ
 • TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

EL HİJYENİ

*El hijyeninin önemi

*El hijyeniendikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bil

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri-*Dezanfektan Kullanımı

ATIK YÖNETİMİ

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hst

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

*Tehlikeli atık simgeleri

 


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

YOTA

UMKE

AFETLERDE TRİAJ

HAP PLANI

HASTANE TAHLİYE PLANI


-iiaç hazırlama teknikleri

-Bölünebilir ezilebilir ilaçlar

-Pediatride ilaç kullanımı

-Geriatride ilaç kullanımı

-Akılcı antibiyotik kullanımı

-Materyovijilans (Tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay bildirimi)

-Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar

-Nutrisyonal destek ürünleri ve Nutrisyon tedavisi

 • İletişim
 • Kişiler arası İletişim
 • Beden Dili
 • Profesyonel İmaj
 • Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme
 • Zor İnsanla Başa Çıkma
 • Empati
 • Öfke Kontrolü
 • Stres Yönetimi
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Görgü Kuralları
 • Çalışan Hakları Genelgesi
 • Mobbing

Hasta Hakları Nelerdir
Hasta Sorumlulukları Nelerdir
Hasta Hakları İhlalinde Hukuki Haklar
Etik Nedir?
Hasta Memnuniyeti
Hasta Mahremiyeti

1- HASTA BİLGİLERİNİN DOĞRU TANIMLANMASI(KİMLİK TANIMLAYICILAR)

2- HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLENMESİ-TESİS KAYNAKLI HASTA DÜŞMELERİ

3- HASTA TRANSFERİ

4- RENKLİ KODLAR 

KONU BAŞLIKLARI

*İLAÇ GÜVENLİĞİ VE ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

*HASTA BAŞI TEST CİHAZI

*GENEL KAN ALMA  KRİTERLERİ

*NUMUNE TRANSFERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

*LABORATUVAR SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

*GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI

*ONAM

*SÖZEL ORDER UYGULAMASI

 • El hijyeni
 • Kişisel hijyen
 • Hastane temizliği
 • Temizlik maddelerinin cilt ve göz teması durumunda yapılması gerekenler
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

HASTALARIN NUTRİSYONEL DESTEK İNTİYACININ KARŞILANMASI VE İZLENMESİNE YÖNELİK SÜREÇLER

- HASTANE AFET PLANI

- ACİL DURUM BİLDİRİM PLANI

-SİVİL SAVUNMA PLANI

·   İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

·   BÖLÜNEBİLİR-EZİLEBİLİR İLAÇLAR

·   PEDİATRİ- GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMASI

-   ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR (SOĞUK ZİNCİR-IŞIKTAN KORUNMA)

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU

DAMAR İÇİ KATETER ENFEKSİYONU

SAĞLIK TARAMA PROGRAMI

HASTANE ENFEKSİYONLARI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE HASTANEDE KULLANILAN TANIMLAYICI FİGÜRLER

- FARMAKOVİJİLANS BİLDİRİMİ

- BİLGİ GÜVENLİĞİ

- GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

- HASTANELERDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

MESLEKİ ETİK

MHRS KULLANIMI

MASTA MEMNUNİYETİ

HASTA MAHREMİYETİ